Högsta klassens fotokonst

From the book Purity by David Magnusson published by Bokförlaget Max Ström 2014.
Copyright © David Magnusson. Images only for approved use in articles or reviews about the book Purity by David Magnusson, published by Bokförlaget Max Ström, 2014. MAY NOT BE USED IN ANY WAY WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE AUTHOR OR PUBLISHER. MAY NOT BE PUBLISHED ONLINE IN HIGH RESOLUTION. Not for use in illustrative purposes of any kind. For more information, please contact PR Manager Simon Hohn at Max Ström:  simon.hohn@maxstrom.se or +46 8 545 043 10. www.maxstrom.se

Kampen om den prestigefulla utmärkelsen om 2015 års bästa svenska fotobok står nu mellan fem olika titlar. Alla visar de vilken konstnärlig bredd som finns inom svensk fotokonst – och de nominerade är…

Det är 20-årsjubileum för Svenska Fotobokspriset i år. Juryn som har tagit fram de nominerade innehåller bland annat Anders Petersen, som tog emot det allra första priset.

– Jag är imponerad av den skörd spännande, välarbetade och vackra fotoböcker som vi fått ta del av i
juryarbetet. Det har varit mycket intressant att vara en del av detta, säger han.

Bland de fem finns alltifrån dokumentärt foto till utforskandet av att vara ofrivilligt betraktad:

kk-tf

Klara Källström och Thobias Fäldt – Village (B-B-B-Books)

Fotograferna tillbringade tre månader i Quebec där de fick insikt i Quebecarnas önskan om självständighet och att franskan som talas i Quebec bland annat var ett utryck för denna önskan.

 

Jenny_Källman-The-Rectangle-Sharp-Stare

Jenny Källman – The Rectangle’s Sharp Stare (Art and Theory)

Om att öppna upp och komplicera utrymmet mellan det privata och det offentliga. I Källmans bildvärld återkommer ofta unga människor. Här finns en vagt hotande känsla av något rituellt, men också en öppenhet av hur livet i
sin början kan verka oändligt.

 

Martina-Hoogland-Ivanow-Satellite-Circular-Wait-Second-Nature

Martina Hoogland Ivanow – Satellite + Circular Wait + Second Nature (Livraison books, Art and

Theory)

Handlar om hur vi definierar oss i förhållande till varandra; hur förhållandet mellan två människor kan definieras av utrymmet mellan dem.

 

From the book Purity by David Magnusson published by Bokförlaget Max Ström 2014. Copyright © David Magnusson. Images only for approved use in articles or reviews about the book Purity by David Magnusson, published by Bokförlaget Max Ström, 2014. MAY NOT BE USED IN ANY WAY WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE AUTHOR OR PUBLISHER. MAY NOT BE PUBLISHED ONLINE IN HIGH RESOLUTION. Not for use in illustrative purposes of any kind. For more information, please contact PR Manager Simon Hohn at Max Ström:  simon.hohn@maxstrom.se or +46 8 545 043 10. www.maxstrom.se

David Magnusson – Purity (Bokförlaget Max Ström)

Läsaren uppmuntras här reflektera över hur egna erfarenheter påverkar hur vi tolkar ritualer och traditioner i andra kulturer.

 

JH-Engström-Tout-Va-Bien

JH Engström – Tout Va Bien (Aperture)

Här finns ingen röd tråd att finna. Istället är bildsviten en slags visuell poesi med starka självbiografiska inslag.

 

Vinnaren utses på en gala på Rival i Stockholm den 19 februari.